fbpx

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI VÀ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP RỘNG MỞ CHO NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG”

Ngày 05/01/2023, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Thương Mại Hà nội (TMU) và Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE) đã diễn ra trang trọng tại Hội trường H3 – Trường Đại Học …

GIỚI THIỆU LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI VÀ TỌA ĐÀM “CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP RỘNG MỞ CHO NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG”

 Sắp tới đây ngày 05/01/2023, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên ̣̣(FYE) sẽ chính thức đặt bút ký kết Thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Thương Mại tại hội trường H3 trường đại học Thương Mai, thành …

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023

Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE) xin chúc bạn năm mới thật nhiều sức khoẻ để vững bước trên con đường phát triển tương lai và xây dựng đất nước ————————————— #FYE #MYM #happynewyear #2023 ————————————— Thông tin …