admin@fye.org.vn
0974506616

Vì tương lai đất nước

Thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng qua những cơ hội tình nguyện để nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội.

Đồng hành cùng các doanh nghiệp để trong việc thực hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội. Thực hiện các chương trình an sinh xã hội mang tính bền vững. Nâng cao nhận thức về trách nhiệm cộng đồng cho thanh niên. “

Bằng sự tham gia của các tầng lớp thanh niên tham gia vào các dự án mang lại lợi ích bền vững cho các địa phương từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên với cộng đồng.

HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG

Với tâm niệm “Mang yêu thương xây đắp yêu thương”, chuyến xe “Hành trình yêu thương” dẫn đầu bởi Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lực lượng Thầy thuốc trẻ tại các Bệnh viện Y học cổ truyền TW, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai và các Bệnh viện cùng với nhân dân và thanh niên cả nước thể hiện tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, bày tỏ quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, …

Brown Bear Computer

Brown Bear Computers là một nhóm từ thiện do cách bạn thiếu niên điều hành với mục đích giúp các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa có thể học trực tuyến bằng các máy tính mà dự án kêu gọi được. Dự án thể hiện sự nhân văn, tinh thần tương thân tương ái của, sự cộng hưởng, tinh xây dựng của thế hệ thanh niên đối với Cộng đồng.

XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

Chương trình “Lớp học cho em” được Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên đồng hành cùng các đơn vị tài trợ nhằm đem đến cho những em học sinh và đội ngũ giáo viên đang “”bám trường”” tại những địa phương khó khăn được học tập và giảng dạy trong những lớp học khang trang, an toàn hơn, rút ngắn con đường “”chạm đến thành công”” của những mầm non tương lai của nước nhà.