admin@fye.org.vn
0974506616

VỀ CHÚNG TÔI

Quỹ Hỗ trợ phát triển Thanh niên được thành lập theo Quyết định số 102/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ, là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận nhằm mục đích hỗ trợ cho thanh niên phát triển kỹ năng nghề nghiệp, ứng dụng kết quả nghiên cứu, sáng kiến khởi nghiệp, góp phần phát huy vai trò của thanh niên.

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

NGUYÊN KHÍ

QUỐC GIA

NÂNG CÁNH 

ƯỚC MƠ

VÌ TƯƠNG LAI 

ĐẤT NƯỚC

CLB Thanh niên được hỗ trợ nguồn lực và tài chính
0 +
Thanh niên tham gia cộng tác và tình nguyện
0 +
Thanh niên tham gia đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên môn
0 +
Doanh nghiệp và Tổ chức đồng hành cùng tạo tác động xã hội tích cực
0 +

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH TÌNH NGUYỆN VIÊN

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI