admin@fye.org.vn
0974506616

Brown Bear Computer

Brown Bear Computer

Brown Bear Computers là một nhóm từ thiện do cách bạn thiếu niên điều hành với mục đích giúp các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa có thể học trực tuyến bằng các máy tính mà dự án kêu gọi được. Dự án thể hiện sự nhân văn, tinh thần tương thân tương ái của, sự cộng hưởng, tinh xây dựng của thế hệ thanh niên đối với Cộng đồng.

HÌNH ẢNH SỰ KIỆN BROWN BEAR COMPUTER

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
PlayPause
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
previous arrow
next arrow

TIN TỨC – SỰ KIỆN LIÊN QUAN