admin@fye.org.vn
0974506616

GIẢI THƯỞNG

CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Giải thưởng Sinh Viên 5 Tốt

Giới thiệu chung

Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai từ năm 2008 trong tất cả các trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước dành cho sinh viên với các: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt, hội nhập tốt. Với sức lớn mạnh của cuộc vận động trong giới sinh viên, năm 2013, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nâng cấp cuộc vận động trở thành phong trào “Sinh viên 5 tốt” với các tiêu chí: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt.

Tác động

Giải thưởng đã đóng góp tích cực vào nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học, học viện, cao đẳng thông qua việc xây dựng lớp sinh viên 5 tốt toàn diện góp sức tích cực vào quá trình hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước. Nhiều Sinh viên 5 tốt tiêu biểu đã được chắp cánh và thành công trên nhiều lĩnh vực ở trong và ngoài nước.

Hiệu quả Dự án

Giai đoạn 2017 – 2022, có 117.178 Sinh viên 5 tốt cấp trường, 9.926 Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, 947 Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương

CÁC GIẢI THƯỞNG KHÁC

GIẢI THƯỞNG NỮ SINH 

KHCN VIỆT NAM

GIẢI THƯỞNG 

SINH VIÊN 5 TỐT

GIẢI THƯỞNG

KHCN QUẢ CẦU VÀNG

GIẢI THƯỞNG 

SAO THÁNG GIÊNG