admin@fye.org.vn
0974506616

GIẢI THƯỞNG

CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Giải thưởng Sao Tháng Giêng

Giới thiệu chung

Giải thưởng Sao Tháng Giêng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, được xét duyệt hàng năm và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Giải thưởng Sao Tháng Giêng được trao cho sinh viên Việt Nam là cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên đang học tập trong các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài nước. Mỗi cá nhân chỉ nhận được một lần duy nhất.

Tác động

Giải thưởng Sao Tháng Giêng được trao tặng hàng năm là phần thưởng khích lệ, động viên to lớn dành cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cấp cơ sở. Thông qua giải thưởng giúp cán bộ Hội Sinh viên được động viên kịp thời, có động lực phấn đấu, rèn luyện để dẫn dắt công tác Hội và phong trào Sinh viên cả nước. Từ giải thưởng, Hội Sinh viên các cấp cũng đóng góp nhiều cán bộ ưu tú, trưởng thành tham gia tích cực vào hệ thống chính trị của cả nước; xây dựng và hình thành mạng lưới kết nối các du học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài hướng về Tổ quốc.

Hiệu quả Dự án

Năm 2021, có 291 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” (đến từ 21 tỉnh, thành phố ở trong nước và 02 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài), 60 “Tập thể Sinh viên 5 tốt” (đến từ 13 tỉnh, thành phố) và 109 sinh viên đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” (đến từ 33 tỉnh, thành phố ở trong nước và 05 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài).

CÁC GIẢI THƯỞNG KHÁC

GIẢI THƯỞNG NỮ SINH 

KHCN VIỆT NAM

GIẢI THƯỞNG 

SINH VIÊN NĂM TỐT

GIẢI THƯỞNG

KHCN QUẢ CẦU VÀNG

GIẢI THƯỞNG 

SAO THÁNG GIÊNG