fbpx
Hiển thị 17 kết quả
FYE Radio Ngành Ngân hàng tài chính

FYE radio Podcast 34 – Ngành Tài chính ngân hàng

[𝐆𝐞𝐧 𝐙 𝐡𝐨̣𝐜 𝐠𝐢̀] 𝐏𝐨𝐝𝐜𝐚𝐬𝐭 𝟑𝟒: 𝐍𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐓𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 – 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 Nghe podcast tại: Spotify: https://sptfy.com/6Axa Youtube: https://youtu.be/0nEiBUY2frE TỔNG QUAN VỀ NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNH TRONG PODCAST 34   Ngành Tài chính – Ngân hàng (Banking and Finance) …

[FYE RADIO] Podcast 31 – Ngành Kiến trúc

𝗡𝗴𝗵𝗲 𝗽𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 𝘁𝗮̣𝗶: Spotify: https://sptfy.com/6tT7 Youtube: https://youtu.be/0tMduNPBY3c “Chỉ cần vẽ đẹp là sẽ đậu Kiến Trúc” Sự thật lại phũ phàng hơn như vậy nhiều. Thế ngoài hội họa, sinh viên Kiến Trúc còn cần giỏi gì? Hãy để những …