admin@fye.org.vn
0974506616

TUYỂN DỤNG : VỊ TRÍ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH LỄ TÂN

Chuyên viên nhân sự                                    

Loại hình: Toàn thời gian
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 5
Công ty: Vinhomse
Hạn nộp: 31.01.2023


 1. Mô tả công việc:
  – Thực hiện các thủ tục nhân sự các chính sách, quy định của tập đoàn
  – Thực hiện các thủ tục nhân sự các chính sách, quy định của tập đoàn
  – Thực hiện các thủ tục nhân sự các chính sách, quy định của tập đoàn
  – Thực hiện các thủ tục nhân sự các chính sách, quy định của tập đoàn
  – Thực hiện các thủ tục nhân sự các chính sách, quy định của tập đoàn
  – Thực hiện các thủ tục nhân sự các chính sách, quy định của tập đoàn
  – Thực hiện các thủ tục nhân sự các chính sách, quy định của tập đoàn
 2. Yêu cầu:
  – Tốt nghiệp Đại học
  – Tốt nghiệp Đại học
  – Tốt nghiệp Đại học

 3. Quyền lợi:
  – Mức thu nhập
  – Tốt nghiệp Đại học

 4. Ứng tuyển:
  Ứng viên
  Liên hệ
  Địa chỉ