admin@fye.org.vn
0974506616

Lễ Trao Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam năm 2022

🔺 Lễ Trao Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam năm 2022 .
🕰 Thời gian: 19h30 ngày 27/11/2022
📍 Địa điểm: Nhà hát Kim Mã. Số 1 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, Hà Nội.
—————————————
Thông tin liên hệ:
Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE)
☎️097.450.6616
📧admin@fye.org.vn
ĐƠN VỊ THƯỜNG TRỰC GIẢI THƯỞNG
Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ