fbpx
Hiển thị 21 kết quả

CƠ HỘI NHẬN 20,000,000Đ TIỀN MẶT KHI CLB ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

👉Bước 1: Tải mẫu đề xuất hoạt động tại đây: https://drive.google.com/file/d/1z9gsVOII2JttuUaofe3u2ji_AcMDI5il/view 👉Bước 2: Nộp đề xuất qua Google Form: https://forms.gle/87qdSXcZUfh9gRhBA 👉Thể lệ: http://bit.ly/TheleTopCareer2021 📍Quỹ Hỗ trợ Ý tưởng Phát triển Nghề nghiệp TopCareer là chương trình do FYE và TopCV kết hợp nhằm …