admin@fye.org.vn
0974506616

[Chương trình đào tạo] Định vị bản thân và hình thành lý tưởng sống

“Định vị bản thân và hình thành lý tưởng sống là một mục tiêu mà con người hướng tới nó”

Định vị bản thân và hình thành lý tưởng sống là một trong những kĩ năng rất cần thiết khi sống ở một xã hội vô vàng góc nhìn, đa dạng tính cách, và sự thay đổi liên tục của thời đại.

“Đừng hỏi bản thân mình thế giới cần gì. Hãy hỏi chính bản thân bạn điều gì làm cuộc sống của bạn trở nên thú vị và hãy làm nó. Bởi vì những gì thế giới cần là những con người sống động ” 

 

 

Định vị bản thân là việc nhận định và thông hiểu bản thân như một cá thể riêng biệt và duy nhất.Tập trung vào nhận thức điều ta muốn,năng lực của bản thân…

Định vị bản thân liên quan đến 2 mức độ :

  • Mức độ cá nhân: Chủ thể đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ‘tôi là ai?’ cho chính bản thân
  • Mức độ xã hội: Xã hội nhìn nhận chúng ta là ai? Vai trò và chức năng là gì?

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chúng ta định vị bản thân ?

  • Yếu tố bên ngoài: Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, xã hội, nhà trường, đối tác. 
  • Để định vị được bản thân có nhiều yếu tố ảnh hưởng, song chúng ta cần so sánh với các đối tượng đó – sau đó phản biện – và đánh giá lại.
  • Ngoài ra còn yếu tố bên trong: 
    • Năng lực bản thân = Kiến thức + Kĩ năng + Thái độ

Định vị bản thân giúp ta nhận biết được mình đang có điều gì, năng lực của ta như thế nào. Từ đó, đưa ra các lựa chọn về suy nghĩ, thái độ hành vi phù hợp với năng lực , vị trí và hoàn cảnh, sẽ có cho mình một suy nghĩ tích cực và cuộc sống trở nên tốt hơn.

Lý tưởng sống là cái đích đến trong cuộc sống, mối quan tâm cao nhất mà một người khao khát hướng tới so với những mối quan tâm khác.

cong-cu-dinh-vi-ban-than                                cong-cu-dinh-vi-ban-than

#YLN #FYE #Leadership #Training #Dinhvibanthan #Lytuongsong