admin@fye.org.vn
0974506616

[Chương trình đào tạo] Làm việc nhóm chuyên nghiệp

“Làm việc nhóm là một kỹ năng không thể thiếu ở mỗi cá nhân”

lam-viec-nhom

Kỹ năng làm việc nhóm giúp bạn phát triển kỹ năng cá nhân, học hỏi kinh nghiệm của người khác cho bản thân từ đó mang lại những giá trị về cho tập thể và cá nhân.

1. Bản chất làm việc nhóm là gì ?

Mỗi nhân sự được ví như Vector, được cấu thành từ 2 bộ phận là độ dài và phương chiều. Trong đó:

 • Độ dài thể hiện cho kỹ năng, kiến thức của người đó (năng lực hoàn thành nhiệm vụ). 
 • Phương chiều (hướng) của vector thể hiện cho định hướng của người đó đối với tổ chức. Bao gồm thái độ và tư tưởng 

Cách nhân sự vận hành trong nhóm làm việc

Lúc này, mỗi nhân sự đóng vai trò là một thành phần của tập thể, và phải xét vai trò, vị trí của họ cùng với những thành viên khác.

Nếu mỗi nhân sự là một vector, thì nguồn nhân lực của tổ chức là vector tổng của vector đó. Do vậy để nguồn nhân lực của tổ chức lớn mạnh, cần quan tâm 2 yếu tố:

 • Các vector thành phần đã quay đúng hướng với mục tiêu chung của tổ chức hay chưa?
 • Độ dài của các vector thành phần như thế nào?

Các tổ chức được phân biệt với nhau bằng giá trị cốt lõi, đây cũng chính là kim chỉ nam để định hướng phương chiều của các vecto nhân sự.

Phân biệt đám đông với nhóm làm việc

Nhân sự trong một tổ chức khác đám đông như thế nào? 

ĐÁM ĐÔNG NHÓM LÀM VIỆC
Không có quy tắc Có tổ chức và quy tắc làm việc
Không có mục đích rõ rệt Có sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi
Tự phát Có định hướng và kế hoạch

Tóm lại, bản chất của làm việc nhóm là biết tối ưu hoá vector chung bằng các vector nhỏ hơn thông qua việc tăng độ dài và điều chỉnh chiều hướng.

2. CÁC BƯỚC QUẢN LÝ NHÓM

Bước Nhiệm vụ Sản phẩm
1        Rà soát chủ quan sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, cơ cấu tổ chức, quy trình làm việc của đơn vị.

Xây dựng đề xuất nội quy, bộ quy tắc ứng xử

Bản đề xuất sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, cơ cấu tổ chức, quy trình làm việc, nội quy, bộ quy tắc ứng xử
2        Đối thoại với thành viên → Lắng nghe, lập luận, điều chỉnh sản phẩm →  Thống nhất Sứ mệnh, Tầm nhìn, giá trị cốt lõi, nội quy, bộ quy tắc ứng xử
3        Phân loại nhân sự Phân công nhân sự
4       Vận hành thử nghiệm từ 2 – 6 tháng Kế hoạch → Đánh giá
5        Điều chỉnh, thích ứng và hoàn thiện Kế hoạch, chính sách thay đổi kèm giải trình
6       Vận hành và tự đánh giá (tiếp tục vận hành tổ chức theo kế hoạch đã điều chỉnh) Kế hoạch → Đánh giá

Quy trình làm việc 

quy-trinh-lam-viec-nhom

Nghiên cứu của Microsoft và nhiều nghiên cứu khác đã chỉ ra việc làm ở nhà có thể khiến nhân viên buồn chán, mất cảm giác kết nối với tổ chức, đồng nghiệp

Vì vậy phải thực hiện theo các nguyên tắc:

  • Đảm bảo đường truyền
  • Đảm bảo tương tác
  • Đảm bảo nội quy
  • Đảm bảo hiệu quả

Có cả trực tiếp và trực tuyến, nên 30% onl và 70% off

 • Giải quyết mâu thuẫn
  • Đối thoại:
   • Nguyên tắc: Cân bằng nhu cầu + Hướng đến cái chung
  • Người hòa giải (cố vấn của tổ chức, phải hiểu tổ chức, có trải nghiệm)
   • Năng lực cao
   • Khách quan
   • Có khả năng phân tích vấn đề và thuyết phục

#YLN #FYE #Leadership #Training #Lamviecnhom