admin@fye.org.vn
0974506616

PODCAST

Chủ đề: Chuyện nghề

Chủ đề: Nghề lạ nghề quen

Chủ đề: Câu chuyện Gen Z

Chủ đề: Kinh nghiệm phỏng vấn

Kỹ năng lắng nghe – Kỹ năng của người thành công

PODCAST 07 | KỸ NĂNG LẮNG NGHE – KỸ NĂNG CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG ———————-𝐍𝐠𝐡𝐞 𝐩𝐨𝐝𝐜𝐚𝐬𝐭 𝐭𝐚̣𝐢𝐀𝐩𝐩 𝐌𝐞𝐞𝐭 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐌𝐞𝐧𝐭𝐨𝐫: https://meetyourmentor.vn/ (link tải app trên điện thoại)𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://www.youtube.com/@FYERadio𝐒𝐩𝐨𝐭𝐢𝐟𝐲: https://open.spotify.com/show/2P2dkGtYxzHxz7pY7umht1  Chuỗi

Nghe Podcast »