fbpx
dự án chuyển đối số YLN

Dự án chuyển đổi số Mạng lưới Lãnh đạo trẻ Việt Nam YLN

Dự án được xây dựng bởi Ban Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ thông tin mạng lưới YLN với mục đích số hóa các tài liệu của mạng lưới, đồng bộ phương pháp trao đổi thông tin, công cụ làm việc của toàn mạng lưới.

ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI TỪ DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Đối tượng hưởng lợi trực tiếp

+ Ban tổ chức dự án
+ Toàn bộ mạng lưới YLN

2. Đối tượng hưởng lợi gián tiếp

+ Quỹ hỗ trợ phát triển thanh niên – FYE
+ Các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ dự án
+ Thế hệ trẻ Việt Nam

 

THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tháng 10, Tháng 11 năm 2021

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Tất cả thành viên Ban Điều hành Mạng lưới Lãnh đạo trẻ Việt Nam Young Leaders Network.

MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Mục đích dự án

Dự án “Chuyển đổi số” được hình thành nhằm mục đích:
– Số hóa tất cả các tài liệu của Mạng lưới Lãnh đạo trẻ Việt Nam YLN
– Đồng bộ phương pháp trao đổi thông tin của các ban trong mạng lưới
– Đồng bộ các công cụ làm việc của toàn bộ mạng lưới

2. Mục tiêu dự án

Mục tiêu của dự án khi triển khai là:
– 100% tài liệu của mạng lưới sẽ được sửa đổi, lưu trữ, điều chỉnh trên các nền tảng số hóa
– 100% thành viên mạng lưới biết cách sử dụng các công cụ để trao đổi thông tin, lưu trữ dữ liệu
– Chuyển đổi cách làm việc của mạng lưới từ truyền thống sang làm việc trên các công cụ số.

TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN CỘNG ĐỒNG

1. Young Leaders Network

  • Dễ dàng kết nối, hợp tác, trao đổi thông tin giữa các ban trong Ban điều hành. Từ đó cải thiện các hoạt động nội bộ, công việc triển khai trơn tru.
  • Các trưởng phó ban cùng ban lãnh đạo chủ động trong việc theo dõi các báo cáo, đánh giá hiệu quả công việc và hiệu suất làm việc của nhân sự.
  • Minh bạch về các thông tin khi các dữ liệu được số hóa rõ ràng và dễ dàng trong việc thống kê theo dõi.
  • Tăng hiệu quả công việc khi có thể tự động rút ngắn 1 vài bước, thao tác khi áp dụng công nghệ.

2. Ngoài Young Leaders Network

  • Các tổ chức, các bên đối tác có thể hợp tác để áp dụng quy trình mẫu của YLN khi dự án thành công.
  • Dựa vào số hóa có thể tăng cường sự kết nối hợp tác nhiều bên, thuận lợi trong việc tương tác và trao đổi thông tin.

Dự án chuyển đổi số hứa hẹn mang đến một bước chuyển mới trong cách thức cũng như hiệu quả làm việc cho toàn bộ mạng lưới YLN.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *