admin@fye.org.vn
0974506616

Dự án Hành trình xây dựng Văn hoá đọc Young Leaders Networks

Với mục đích tạo động lực, đưa văn hóa đọc đến gần hơn với thế hệ thanh niên trẻ Việt Nam. “Hành trình xây dựng văn hoá đọc” là dự án được Mạng lưới lãnh đạo trẻ Việt Nam Young Leaders Networks kết hợp với quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên FYE kết hợp tổ chức.

 

MỤC ĐÍCH CỦA DỰ ÁN VĂN HOÁ ĐỌC

“Hành trình xây dựng văn hoá đọc” được mở ra với mục đích:

1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đọc sách
2. Xây dựng thói quen đọc sách mỗi ngày cho các thành viên
3. Tạo sự sôi nổi, gắn kết trong cộng đồng YLN
4. Tạo ra một sân chơi bổ ích cho cộng đồng và lan toả văn hoá đọc tới thế hệ trẻ

Hành trình xây dựng văn hoá đọc YLN

CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI TỪ DỰ ÁN

1. Đối tượng hưởng lợi trực tiếp

– Ban tổ chức dự án
– Thành viên trực tiếp tham gia vào cuộc thi

2. Đối tượng hưởng lợi gián tiếp

– Quỹ Hỗ trợ Phát triển thanh niên – FYE
– Toàn bộ Mạng lưới Lãnh đạo trẻ Việt Nam – YLN
– Các công ty, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ dự án
– Thế hệ trẻ Việt Nam

 

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG VĂN HOÁ ĐỌC

Hành trình xây dựng văn hoá đọc là một dự án lâu dài. Trước mắt, dự án đã, đang và sẽ thực hiện 5 hoạt động chính sau đây:

  1. Phát động phong trào Phong trào đọc sách & lan toả tri thức bằng cuộc thi Review sách
  2.  Xây dựng group đọc sách: YLN | Read & Spread
  3. Khảo sát sự thay đổi về thói quen đọc sáng của người tham gia cuộc thi trong 30 ngày
  4.  Thử thách 21 ngày thương thân (mỗi ngày đều đọc sách và thư giãn)
  5.  Talkshow/Openspace

 

Dù mới được bắt đầu thực hiện từ giữa tháng 9, nhưng đến hiện nay Group của dự án đã thu hút hơn 600 thành viên. Bên cạnh đó là hàng trăm bài đăng giới thiệu sách và chia sẻ tri thức rất sôi nổi. Đây chắc chắn sẽ là một hoạt động ý nghĩa mà các bạn trẻ nên tham gia.

Xem thêm: Dự án hướng nghiệp FYE Radio