admin@fye.org.vn
0974506616

Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên kí hợp tác cùng VALOMA

Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE) và Hiệp hội Phát triển nhân lực logistic Việt Nam (VALOMA) đã kí thỏa thuận hợp tác.

Ngày 19/3/2023, VALOMA tổ chức Chương trình Gặp mặt mùa xuân 2023 nhằm thông tin về các hoạt động nổi bật của VALOMA trong năm 2022 và trao đổi, thảo luận về những định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023 cũng như các giải pháp phát triển toàn diện Hiệp hội VALOMA trong thời gian tới.

Chương trình có sự tham dự của đông đảo hội viên Hiệp hội VALOMA, đại diện mạng lưới Câu lạc bộ sinh viên logistics Việt Nam trực tiếp tại hai đầu cầu Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh song song với nền tảng trực tuyến.

Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 568/QĐ-BNV ngày 30/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (thay thế cho Hiệp hội Đào tạo Logistics Việt Nam), viết tắt là VALOMA (Viet Nam Association for Logistics Manpower Development). Đây là một bước cụ thể nhằm triển khai các nhiệm vụ đã được nêu trong Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 đã được nêu tại Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 14/2/2017 và Quyết định 221/QĐ-TTg ngày 22/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiệp hội VALOMA là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau có mong muốn đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nhân lực logistics.

VALOMA đã từng bước xây dựng mạng lưới hội viên trên toàn quốc và các hoạt động mang lại giá trị và tạo ra sự kết nối cho các hội viên của Hiệp hội. Đến hết năm 2022, Hiệp hội đã có 351 hội viên bao gồm các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các hội viên cá nhân hoạt động trong lĩnh vực logistics, quản lý chuỗi cung ứng và hoạt động liên quan.

Định hướng trong năm 2023 và chặng đường các năm tiếp theo của VALOMA là xây dựng Hiệp hội vững mạnh, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, mở rộng hợp tác với các tổ chức khác. Chính bởi vậy, Hiệp hội VALOMA đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác với Quỹ hỗ trợ phát triển thanh niên (FYE).

 

VALOMA đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác với Quỹ hỗ trợ phát triển thanh niên (FYE)

“Quỹ Hỗ trợ phát triển thanh niên (FYE – Foundation of Youth Empowerment) được thành lập theo Quyết định số 102/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ, là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận nhằm mục đích hỗ trợ cho thanh niên phát triển kỹ năng nghề nghiệp, ứng dụng kết quả nghiên cứu, sáng kiến khởi nghiệp, góp phần phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Với sự hợp tác này, FYE và VALOMA sẽ cùng phối hợp, hỗ trợ nhau để có nhiều các hoạt động trợ giúp các bạn trẻ trong ngành logistic.