admin@fye.org.vn
0974506616

PHIÊN HỌP ĐẦU TIÊN XÉT CHỌN HỒ SƠ ỨNG CỬ GIẢI THƯỞNG NỮ SINH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM NĂM 2022 

☘ Ngay trong chiều nay (24/10/2022), Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022 đã chính thức họp phiên thứ nhất nhằm đánh giá hồ sơ đăng ký Giải thưởng năm nay. Từ đó, chọn ra 20 cá nhân xuất sắc nhất đạt Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022.

——————————————–
Năm 2022 đánh dấu năm đầu tiên Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên đồng hành với Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam cùng sự tài trợ của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

🎯Ra đời năm 1999, Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành phối hợp tổ nhằm tôn vinh nữ sinh viên tiêu biểu trong một số lĩnh vực khoa học công nghệ đặc thù; góp phần đào tạo nguồn cán bộ nữ trẻ về khoa học công nghệ, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công cuộc chuyển đổi số quốc gia, Phần thưởng đã được thay đổi thành Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam và mở rộng xét chọn trong 15 ngành đào tạo: Công nghệ sinh học; Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật hóa học; Công nghệ vật liệu; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Công nghệ kỹ thuật hạt nhân.

#FYE #Giaithuongnusinhkhoahoccongnghevietnam
#PVEP
#Giaithuong
#2022
—————————————
Thông tin liên hệ:
Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE)
☎️097.450.6616
📧admin@fye.org.vn
💻https://fye.org.vn/