admin@fye.org.vn
0974506616

Lễ Công Bố Tiếp Nhận Tài Trợ Dự Án Hỗ Trợ Thanh Niên Việt Nam Năm 2022

Ngày 20 tháng 12 năm 2022, tại Phòng họp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) – ông Hoàng Ngọc Trung, Phó Tổng giám đốc – đã trao tài trợ cho Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE) để thực hiện các hoạt động xã hội phát triển thanh niên năm 2022.
🌟Tham dự Lễ tiếp nhận tài trợ, còn có sự hiện diện chứng kiến của các đơn vị phối hợp thực hiện, gồm Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (Bà Hồ Hồng Nguyên – Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, ông Nguyễn Bá Cát, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam) và lãnh đạo Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ (ông Nguyễn Thiên Tú – Giám đốc).
🍀Trong buổi “Lễ tiếp nhận tài trợ” lần này, với tư cách là Đơn vị nhận tài trợ, đại diện lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE) đã cùng Lãnh đạo các Bên phối hợp báo cáo Đơn vị tài trợ PVEP về thành quả từ những dự án đã triển khai trong năm 2022:
🌟Các chương trình trao Giải thưởng: Giải thưởng Sinh viên 5 tốt và Sao Tháng Giêng năm 2021 do Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Thanh Niên phối hợp cùng Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức; Giải thưởng Quả Cầu Vàng và Nữ sinh công nghệ Việt Nam năm 2022 do Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Thanh Niên phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ tổ chức.
🌟Hội thảo khoa học toàn cầu do Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Thanh Niên phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức
🌟Các chương trình xây dựng cơ sở vật chất: Nhà vệ sinh cho em tại các tỉnh trên cả nước do Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Thanh Niên phối hợp cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.
🌸Các giải thưởng được trao đều là minh chứng rõ nét của một quá trình không ngừng phấn đấu, rèn luyện bền bỉ của các sinh viên, nhà khoa học trẻ trong và ngoài nước, nữ sinh nghiên cứu khoa học công nghệ, ,.. trong suốt một năm qua. Bên cạnh đó, các công trình xây dựng cơ sở vật chất cho trường học đã góp phần tạo môi trường học tập hiệu quả hơn cho học sinh tại các địa phương còn khó khăn.
🌸Và khi nhìn lại, chúng tôi vui mừng nhận thấy với sự tài trợ của PVEP, sự triển khai, tổ chức của FYE và đồng hành, phối hợp của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội SVVN, các Bên liên quan, các chương trình đều đã diễn ra thành công, tạo được tác động xã hội rộng rãi và thu được những kết quả có ý nghĩa trực tiếp trong việc hỗ trợ, thúc đẩy, tác động tích cực đến tương lai của thanh niên trên toàn quốc.
🍀Ông Hoàng Ngọc Trung – Phó Tổng giám đốc PVEP – Đại diện nhà tài trợ đã có lời đáp từ cảm ơn sự tiếp nhận và tổ chức hiệu quả của FYE và các đơn vị phối hợp (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Cytas). Đồng thời, ông Hoàng Ngọc Trung cam kết sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ từ phía PVEP với Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên trong những hoạt động xã hội vì thanh niên trong năm 2023 và giai đoạn tiếp theo.
🍀Qua buổi lễ hôm nay, các Bên cũng đã cùng họp bàn và đề xuất tiếp tục tài trợ và tiếp nhận tài trợ, hợp tác tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa cho thanh niên trong năm 2023 tới.
🌸Chúng tôi hy vọng rằng những sự kiện này sẽ phần nào tiếp thêm động lực giúp các bạn thanh niên, sinh viên tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước, đóng góp tài năng của mình để tạo ra nhiều thay đổi tích cực và bền vững trong cộng đồng.
Một số hình ảnh tại buổi lễ: