Tổng kết ủng hộ đợt 1 dự án Món quà yêu thương

món quà yêu thương

1. Dự án món quà yêu thương “Món quà yêu thương” là dự án tình nguyện được bảo trợ bởi Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên. Dự án đã đi vào hoạt động được 2 năm, với mong muốn giúp đỡ các bạn học sinh khó khăn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.  […]