Để chân trời có những người bay

“Tôi khóc những chân trời không có người bay” – Trần Dần Company Tour với các sinh viên Ngoại thương tại công ty Thiên Long – Ảnh (FYE) Khi đang dẫn các sinh viên của Đại học ngoại thương cơ sở 2 đi kiến tập Nhà máy của Công ty Thiên Long thì tôi nhận […]