LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI VÀ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP RỘNG MỞ CHO NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG”

Ngày 05/01/2023, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Thương Mại Hà nội (TMU) và Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE) đã diễn ra trang trọng tại Hội trường H3 – Trường Đại Học Thương Mại. Tham dự Lễ ký kết, còn có sự hiện diện chứng kiến của […]