admin@fye.org.vn
0974506616

QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN (FYE) HƯỚNG ỨNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XII

QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN (FYE) HƯỚNG ỨNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XII
Đếm ngược 9 ngày trước kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
_____________________________________________
Thông tin liên hệ:
Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE)
☎️ 097.450.6616
📧 admin@fye.org.vn