admin@fye.org.vn
0974506616

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN (FYE) VỚI NAVIGOS SEARCH (NS)

🎯ĐIỂM LẠI🎯
LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN (FYE) VỚI NAVIGOS SEARCH (NS)
🌤Ngày 07/12/2022, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE) đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Navigos Search (NS).
🔵Tham dự buổi lễ hôm nay:
⭐Về phía Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên, có Bà Nguyễn Cẩm Chi – Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ, Bà Đặng Thanh Phương – Giám đốc Điều hành Quỹ
⭐Về phía Navigos Search, có Bà Ngô Thị Ngọc Lan – Giám đốc Khu vực miền Bắc; Bà Nguyễn Thị Thu Giang – Phó Giám đốc Khu vực miền Bắc; Bà Nguyễn Lê Kim Anh – Quản lý Nhân sự.
🤝Trong Biên bản thoả thuận lần này, Navigos Search cam kết sẽ cùng FYE thúc đẩy hoạt động phát triển kỹ năng, nghề nghiệp nhằm hỗ trợ cho sinh viên thông qua các sự kiện và hoạt động hướng nghiệp khác nhau; từ đó giúp nâng cao vai trò và nhận thức của thanh niên trên hành trình xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
🤝Tin tưởng rằng buổi Lễ ký kết này sẽ là chìa khóa giúp mở thêm nhiều cơ hội hợp tác, phát triển giữa FYE và Navigos Search trong sứ mệnh hỗ trợ người trẻ.
———————————
Thông tin liên hệ:
Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE)
☎️ 097.450.6616
📧 admin@fye.org.vn