admin@fye.org.vn
0974506616

Câu chuyện cảm động trong buổi Khám bệnh từ thiện ngày 10/12 tại xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

💚Bác sĩ bệnh biện Bạch Mai xúc động chia sẻ câu chuyện về cô bé 13 tuổi tại buổi Khám bệnh từ thiện ngày 10/12 tại xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.
—————————————
Thông tin liên hệ:
Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE)
☎️097.450.6616
📧admin@fye.org.vn