fbpx
Hiển thị 4 kết quả

[FYE RADIO] 𝐏𝐨𝐝𝐜𝐚𝐬𝐭 𝟑𝟑: 𝐍𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧

[FYE RADIO – 𝐆𝐞𝐧 𝐙 𝐇𝐨̣𝐜 𝐆𝐢̀] 𝐏𝐨𝐝𝐜𝐚𝐬𝐭 𝟑𝟑: 𝐍𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝗡𝗴𝗵𝗲 𝗽𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 𝘁𝗮̣𝗶: Spotify: https://sptfy.com/6yCc Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-Ikch6HyQJI “Riêng đối với ngành IT thì đặc thù của nó là thay đổi theo từng ngày. Một công nghệ …