INDUSTRY TOUR – 20/07/2022

“Industry Tour” – một trong những hoạt động đầu tiên được triển khai ngay sau lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE) và Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB). Trong hoạt động lần này, FYE và UEB sẽ có buổi […]