Cẩm nang tập huấn tình nguyện viên hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Giới thiệu Cẩm nang tập huấn tình nguyện viên hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19   Để chuẩn bị cho các bạn sinh viên lên tuyến đầu chống dịch, đặc biệt tại miền Nam, Hội Sinh viên VN Thành phố Hà Nội phối hợp với trường Đại học Y Hà Nội, Hiệp hội Học sinh […]