admin@fye.org.vn
0974506616

Xây Dựng Lớp Học

  1. Trường tiểu học Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi: đã khánh thành tháng 1 năm 2022
  2. Trường tiểu học Sơn Nham, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi dự kiến sẽ khởi công Quý IV năm 2022
  3. Trường tiểu học Tân Phú I, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp: dự kiến sẽ khánh thành tháng 12 năm 2022