fbpx

Featured

Chương trình phát triển kỹ năng
và khả năng lãnh đạo

Chúng tôi nuôi dưỡng tinh thần lãnh đạo cùng khả năng học tập suốt đời của người trẻ nhằm đối phó với sự chuyển dịch nghề nghiệp và các thách thức mới trong xã hội.

Chúng tôi cung cấp các sự kiện, chương trình tập huấn, nâng cao kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn miễn phí hoặc có trợ phí. Những người trẻ từ đó sẽ tham gia vào mọi khía cạnh của công việc chúng tôi thực hiện, từ tình nguyện điều phối sự kiện, đến cộng tác phát triển, vận hành chương trình. 

Authentic Leadership Training

Là khoá học đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho sinh viên do chị Catalina Catana, Co-Founder của doanh nghiệp xã hội WETHNK hướng dẫn. Khoá học gồm 10 buổi, được thiết kế để trao quyền cho những người trẻ, giúp họ kết nối với tiềm năng lãnh đạo ẩn trong mình, xác định mình là ai, khả năng của mình cũng như tận dụng thế mạnh của mình để mang lại tác động tích cực trong cộng đồng.

Các bạn sinh viên tham gia đào tạo sẽ được đảm nhận các vai trò cộng tác viên chính thức trong hai dự án tiếp theo là chương trình Hướng nghiệp COC- Career Orientation Consulting và khoá SkillUp4Teen.

SkillUp4Teen

Khoá kỹ năng mềm dành cho học sinh cấp 3 và sinh viên tập trung vào phát triển bộ kỹ năng cần thiết cho các bạn trẻ thời đại mới: kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tranh luận & làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình. Không chỉ vậy, các bạn còn được nâng cao nhận thức và hiểu biết về các vấn đề xã hội nóng được lồng ghép trong từng buổi học, và được truyền cảm hứng qua những câu chuyện của diễn giả khách mời hoạt động trong lĩnh vực đó chia sẻ.

Ở đây các bạn sinh viên sau khi tham gia khoá Authentic Leadership Training sẽ trực tiếp dẫn dắt lớp học với vai trò giảng viên – một vị trí khá thử thách nhưng rất thú vị, mới mẻ.

Webinar series #empoweryourself

Chuỗi webinar miễn phí tổ chức vào chủ nhật cuối cùng của tháng trên Zoom Cloud Meetings. Mỗi tháng sẽ có một chủ đề khác nhau được các diễn giả dẫn dắt và chia sẻ, xoay quanh những vấn đề khi các bạn trẻ chuyển giao giữa đi học và đi làm, kỹ năng làm việc và phát triển bản thân và kinh nghiệm hữu ích để chuẩn bị cho môi trường làm việc tương lai.