Dự án Hành trình xây dựng Văn hoá đọc Young Leaders Networks

Với mục đích tạo động lực, đưa văn hóa đọc đến gần hơn với thế hệ thanh niên trẻ Việt Nam. “Hành trình xây dựng văn hoá đọc” là dự án được Mạng lưới lãnh đạo trẻ Việt Nam Young Leaders Networks kết hợp với quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên FYE kết hợp […]

Giới thiệu dự án FYE Radio

Hiểu về ngành nghề là một trong những các yếu tố quan trọng để các bạn trẻ lựa chọn đúng hướng đi phù hợp nhất cho bản thân. Với những câu chuyện nghề lạ nghề quen được chia sẻ từ “những người trong nghề”, dự án FYE Radio được ra đời với mục đích thắp […]