Học sinh Trường Tiểu học Tân Phú 1 sử dụng phòng học mới

Quỹ Hỗ trợ Phát triển thanh niên (FYE) với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã xây tặng các em học sinh Trường Tiểu học Tân Phú 1 tại xã Tân Phú, huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp những phòng học mới. Công trình đã được […]